Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Netwerkbijeenkomst voor netwerk Atlant

Op locatie

Locatie Marken Haven is in transitie naar doelgroep expertisecentrum gerontopsychiatrie (DEC GP). Wij voelen het als onze verantwoordelijk- heid om te faciliteren in het zo optimaal mogelijk maken van de regionale cliëntreis. De juiste zorg op de juiste plek. Graag nodigen we u uit voor de regionale netwerkbijeenkomst GP. Programma 13.30 uur Inloop 14.00 uur […]

Webinar Cliëntparticipatie voor alle zorgprofessionals werkzaam met mensen met een gerontopyschiatrische zorgvraag

Online

Cliëntparticipatie.. een uitdaging? Door onze bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij hun zorgvraag, sluiten wij meer aan bij hun wensen en behoeften. Een open deur? Helaas nog niet altijd, ondanks onze intentie om de behoefte van onze bewoners altijd zo veel mogelijk centraal te stellen. Verpleegkundige Kimberly Mateman neemt je mee in onze succeservaringen […]

Algemene Ledenvergadering

Op locatie

Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen via e-mail.Voor vragen kunt u een bericht sturen naar: info@vvgp.net

Een andere kijk op gedrag in de Gerontopsychiatrie

Op locatie

Op 31 mei a.s. is de Vereniging voor Gerontopyschiatrie met maar liefst 3 sprekers vanuit het netwerk vertegenwoordigd bij het congres "Een andere kijk op gedrag in de Gerontopsychiatrie": Anne van den Brink en Shalom Groen, beiden bestuurslid van de vereniging en Anouk Matser, lid van de transitiewerkgroep Kijk voor het volledige programma, deelname en […]

Euro299

Netwerkdag Gerontopsychiatrie

Op locatie

Op 5 oktober a.s. organiseren we de eerste landelijke Netwerkdag GP+ voor onze leden. Programma: 09.30-10.00 uur Ontvangst 10.00-11.30 uur Na de opening zullen Bert Renkema, Maggy van den Brand en Maurits van den Broeck op inspirerende wijze hun expertise delen op het gebied van cliëntparticipatie en domeinoverstijgend werken binnen GP+ 11.30-12.15 uur Feestelijke activiteit […]

Netwerkontbijt voor netwerk Laurens Aesopus

Op locatie

Beste netwerkpartner, Graag nodigen wij u uit om tijdens een heerlijk ontbijt (verder) kennis te maken met het Regionaal ExpertiseCentrum Gerontopsychiatrie Aesopus. Het netwerkontbijt wordt georganiseerd op dinsdag 24 oktober van 8:00 tot 10:00 uur bij Laurens lokatie Aesopus, Aesopusplaats 2, 3076BA te Rotterdam. We nemen u graag mee in onze ontwikkeling de afgelopen maanden, […]

Interactieve kennissessie Wet Zorg en Dwang/WvGGZ

Online

Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de Wzd in werking getreden. Zij kwamen in de plaats van de wet Bopz. Het Trimbos instituut heeft met de onderzoekers van het Amsterdam UMC, het WODC en alle veldpartijen een evaluatie uitgevoerd naar de doeltreffendheid en effecten van deze wetten in de praktijk. De conclusie uit […]

Complex gedrag in de ouderenzorg

Op locatie

ZuidOostZorg nodigt u uit voor een inspirerend symposium over complex gedrag. Tijdens dit symposium delen wij onze expertise op het gebied van de gerontopsychiatrie en dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Locatie: Drachten. Programma 13.30 – 13.40 uur: Opening en welkom 13.40 – 13.55 uur: Onderzoeksagenda Gerontopsychiatrie en Psychogeriatrie ZuidOostZorg Onderzoek binnen ZuidOostZorg draagt bij […]

Week van de Vakgroepen

Online

In het kader van de Week van de Vakgroepen, nodigen wij onze leden van harte uit voor een aantal inspirerende, online bijeenkomsten met als centrale thema het zorgprogramma GP. Het programma van de Week van de Vakgroepen bestaat uit twee onderdelen die direct met elkaar in verbinding staan: de Opstartsessies en Verdiepende sessies. De Opstartsessies […]

Multidisciplinair werken rondom herstel van de GP-bewoner

Online

In deze scholing besteden we aandacht aan multidisciplinair samenwerken aan het herstel van de GP-bewoners. We kijken naar de aspecten van herstel en hoe diverse disciplines dit vormgeven in hun werk. Naast theorie bestaat de scholing uit een interactief deel om van elkaar te leren. Doelgroep: collega’s (zorg/behandeling) Leden van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie die […]