Resultaten onderzoek inzet LWIG bekend

Zet jij de LWIG ook in om te weten te komen hoe GP-bewoners hun welbevinden ervaren?

VVGP-leden Aafje, Atlant, Attent en Laurens hebben onderzocht wat de toepasbaarheid kan zijn van de vragenlijst LWIG bij GP en GP+ bewoners.

De Laurens Well-being Inventory for Gerontpsychiatry (LWIG) is in 2020 ontwikkeld (van der Wolf et al., 2018). Deze vragenlijst is bedoeld om het welbevinden in kaart te brengen bij mensen met gerontopsychiatrische problematiek (GP). De vragenlijst is gericht op de bewoner zelf en geeft inzicht in het welbevinden op verschillende domeinen: fysiek welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden. 

Nieuwsgierig naar de tijd die het afnemen kost, door wie de vragenlijst het beste afgenomen kan worden, praktische bezwaren, maar ook positieve ervaringen van zowel de zorgprofessionals als de bewoners, en andere ervaringen? Lees dan de “Eindrapportage Toepasbaarheid LWIG”.