Overbruggingsperiode sluiting interne rookruimtes per 1 juli 2023 voorbij

Op 1 juli 2023 is de overbruggingsperiode om te komen tot de sluiting van interne rookruimtes voorbij. Deze overbruggingsperiode geldt voor vier specifieke doelgroepen: mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel (NAH+) en voor mensen die wonen op afdelingen gerontopsychiatrie. Zo’n vijftig locaties hebben gebruik gemaakt van de ondersteuning om definitief te komen tot rookvrije zorg.

Projectleider Vivianne Tolen kijkt tevreden terug op de afgelopen periode. ‘We hebben veel stappen ondernomen en inmiddels is er sprake van een hecht netwerk. De doelgroepnetwerken Korsakov, Huntington, NAH+ en gerontopsychiatrie vinden elkaar in het delen van kennis, ervaringen en vooral ook best practices.’ Eén van die best practices is bijvoorbeeld ggz-instelling Vincent van Gogh die simpelweg een datum prikte en de interne rookruimtes sloot. In deze video vertelt verpleegkundig specialist Jeroen Swinkels hoe goed dat uitpakte.

Handvatten
In nauwe afstemming met ActiZ en het ministerie van VWS is er inventarisatie gedaan, coaching ingericht en begeleiding op maat gestart. ‘Daarbij hebben we verschillende werkconferenties en themabijeenkomsten georganiseerd, en een FAQ en praktische handreiking opgesteld’, vertelt Tolen. ‘We hebben er alles aan gedaan om locaties te ondersteunen bij het komen tot de sluiting van de interne rookruimtes per 1 juli 2023 op de afdelingen voor deze specifieke doelgroepen. Het is geen makkelijke opdracht, vandaar ook de overbruggingsperiode. Maar die is dadelijk ook echt voorbij.’

Aanjagers
Locaties die per 1 juli 2023 nog niet rookvrij zijn, riskeren een fikse boete van de Nederlandse Voedsel en Warenautorireit (NVWA). Locaties die vanaf 1 juli 2023 ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij speciaal aangewezen Aanjagers rookvrije zorg Suzanne Mol (s.mol@actiz.nl) en Tjerk Jonker (t.jonker@actiz.nl) van Actiz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Meer informatie: www.rookvrijezorg.com.