Expertisecentra

In Nederland verblijven ongeveer 1.000 bewoners met zeer complexe gerontopsychiatrische (GP) problematiek in verpleeghuizen. In onze expertisecentra verblijven ongeveer 60% van deze bewoners op een speciaal ingerichte afdeling voor expertisezorg aan deze GP+ doelgroep.

Het zorglandschap voor gerontopsychiatrie bestaat momenteel uit 14 gespecialiseerde instellingen die zich hebben ontwikkeld tot een landelijk (DEC) en/of regionaal werkend expertisecentrum (REC). Deze expertisecentra hebben naast het leveren van expertisezorg aan GP+ cliënten ook een aanjaagfunctie om voortdurend kennis te verspreiden en nieuwe kennis te ontwikkelen. Onze expertisecentra vormen het hart van ons Kenniscentrum binnen de vereniging. Hierbij werken ze nauw samen met andere organisaties bijvoorbeeld GGZ, Trimbos, NVvP, NKOP en andere kenniscentra.

Leden doelgroepnetwerk GP+

Onze maatschappelijke opdracht

Mensen met een hoog complexe gerontopsychiatrische zorgvraag hebben intensieve verzorging en langdurige behandeling nodig. Om deze specialistische zorg te leveren, is specifieke expertise en ervaringsdeskundigheid nodig.

Het is onze ambitie om het leveren van de hoog specialistische zorg en behandeling voor deze mensen steeds beter en gemakkelijker te maken. Daarvoor brengen wij onze expertises, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis samen en maken deze toepasbaar in de leefomgeving van onze cliënten.

Wij ontwikkelen en ontsluiten onze kennis en streven naar een waardevol bestaan, waar deze kwetsbare groep mensen gezien worden en kunnen zijn wie ze zijn.
Wij zien het als onze opdracht om hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en autonomie te versterken.

Onze kernwaarden

 

  • We werken bottum-up; de leden agenderen en kijken vanuit de praktijk wat nodig is
  • We gebruiken ervaringskennis van cliënten en hun naasten als legitimiteit voor wat we doen
  • We werken samen, zijn vindbaar, zichtbaar en aanspreekbaar
Logo VVGP 510x340 px

Waarom lid worden?

Maak onderdeel uit van ons lerend kennisnetwerk

Samen leren en niet meer los van elkaar het wiel hoeven uitvinden. Ons kennisnetwerk ís de kennis. Van het veld, van de leden. We doen het met elkaar. Zo besparen we tijd en kosten.

Ontsluit meer én betere kennis voor de zorg aan jouw GP-cliënten

Vind en gebruik de door ons ontwikkelde praktisch toepasbare kennisproducten en leerinterventies. Gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en al onze ervaringskennis.

Geef je organisatie een positieve boost

Verrijk je professionals met aanvullende invalshoeken voor effectieve zorg, zorgvernieuwing en kennisuitwisseling. Samen leren, uitwisselen, elkaar ontmoeten.

Lid worden? Download hieronder het Formulier lidmaatschap, vul het in en mail naar info@vvgp.net.

Vereniging voor Gerontopsychiatrie

Informatie over lidmaatschap

Kosten

We zijn een jonge vereniging die actief is sinds de zomer van 2021.
Sinds mei 2022 kunnen organisaties lid worden van onze vereniging.

Voor 2024 bedragen de kosten voor het lidmaatschap  € 3.000,- per jaar.

Hoe lid worden?

Download het formulier lidmaatschap, vul het in en mail naar info@vvgp.net.

Verenigingsdocumenten

Onze verenigingsdocumenten kun je hier downloaden:

Het bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur Xandra van Praag.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Twee bestuursleden zijn bestuurders van een organisatie die de functie heeft van een landelijk en regionaal werkend expertisecentrum.
Eén bestuurslid is een bestuurder van een organisatie die niet wordt aangemerkt als expertisecentrum maar wel actief lid is binnen de vereniging.
Eén bestuurslid heeft een wetenschappelijk profiel
Een één bestuurder is benoemd om de bestuurlijke inbreng vanuit cliëntenperspectief te waarborgen.

Xandra van Praag

Xandra van Praag

Onze bestuurders:
Peter Bosselaar (voorzitter) – bestuurder Atlant – zetel doelgroep expertiscentrum (DEC)
Anne van den Brink – hoofd vervolgopleiding specialist ouderengeneeskunde Radboudumc – zetel wetenschapsprofiel
Shalom Groen – locatiemanager Laurens – zetel cliëntenperspectief
Paul van Gennip –  bestuurder Salios – zetel regionaal expertisecentrum (REC)
vacature – zetel actief lid van de vereniging niet zijnde REC/DEC

Onze partners

NetwerQ samenwerkingspartner Vereniging voor Gerontopsychiatrie
Logo GGZ Ecademy
Trimbos samenwerkingspartner Vereniging voor Gerontopsychiatrie