Vereniging voor Gerontopsychiatrie

Wij werken aan een waardevol leven voor mensen met een
hoog complexe gerontopsychiatrische zorgvraag

De hoog complexe gerontopsychiatrische cliënten vormen een relatief kleine en zeer kwetsbare groep, die het bestaansrecht van onze vereniging vormt. Het gaat om circa 1.000 mensen in Nederland. De Wet langdurige zorg (Wlz) erkent hen als specifieke groep met een complexe zorgvraag.

Waarom lid worden
van onze vereniging?

1. Maak onderdeel uit van ons lerend kennisnetwerk

2. Ontsluit meer én betere kennis voor de zorg aan jouw GP-cliënten

3. Geef je organisatie een positieve boost

Logo VVGP 510x340 px

Wat is gerontopsychiatrie?

Mensen die tot de doelgroep gerontopsychiatrie behoren, kampen al een groot deel van hun leven met psychiatrische problematiek. Kenmerkend is dat er sprake is van een stapeling van problemen. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op nog minimaal twee, maar meestal meer, domeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. Deze mensen hebben vaak beperkt ziekte-inzicht en er is sprake van verlies van zelfregie.

Passende expertisezorg

De behoefte aan ondersteuning bij (i)ADL en problemen met lichamelijke gezondheid, bovenop de psychiatrische- en gedragsproblemen, maakt dat verblijf in een verpleeghuis de best passende setting is voor deze mensen. Maar een reguliere plek is vaak ontoereikend.

Vanwege de complexiteit is gespecialiseerde zorg en behandeling noodzakelijk. Door de complexiteit van de problematiek, is de draaglast groter dan de draagkracht van de cliënt met gerontopsychiatrische problematiek, de professionals of het sociale netwerk. Hierdoor doen de cliënt en zijn of haar directe omgeving een uitzonderlijk en vaak langdurig beroep doen op meerdere zorgspecialismen.

De levensverhalen van Rosa, Emil en Adam

Levensreis Rosa, Emil en Adam

Atlant, één van onze expertisecentra, heeft een animatie levensreis-video gemaakt over 3 cliënten waarin duidelijk wordt uitgelegd wat gerontopsychiatrie is en welk effect het heeft op mensen.

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn: