Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Transitieplan doelgroepnetwerk Gerontopsychiatrie versie 25032021 DEF 3
De Vereniging voor Gerontopsychiatrie ontwikkelt, verrijkt en verspreidt kennis en ervaring rondom gerontopsychiatrie.
Voor en door betrokken professionals en organisaties

Gerontopsychiatrie

Mensen die tot de doelgroep gerontopsychiatrie behoren, kampen al een groot deel van hun leven met psychiatrische problematiek. Kenmerkend is dat er sprake is van een stapeling van problemen. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op nog minimaal twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. Deze mensen hebben vaak beperkt ziekte-inzicht en er is sprake van verlies van zelfregie.

De behoefte aan ondersteuning bij (i)ADL en problemen met lichamelijke gezondheid, bovenop de psychiatrische- en gedragsproblemen, maakt dat verblijf in een verpleeghuis de best passende setting is voor deze mensen. Maar een reguliere plek is vaak ontoereikend. Vanwege de complexiteit is gespecialiseerde zorg en behandeling noodzakelijk.

Door de complexiteit van de problematiek, is de draaglast groter dan de draagkracht van de persoon met gerontopsychiatrische problematiek zelf, professionals en het sociale netwerk. Hierdoor moeten de persoon en zijn of haar directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep doen op meerdere zorgspecialismen.

De vereniging

De Vereniging voor Gerontopsychiatrie is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een complex gerontopsychiatrisch beeld. We gaan de zorg en de daarbij horende kennis en kunde voor deze doelgroep verder ontwikkelen, bundelen en beter beschikbaar te maken voor allen die werken met deze mensen. We zijn er voor direct betrokkenen en voor alle anderen die meer wil weten over gerontopsychiatrie.

We richten ons op een betere kwaliteit van zorg en daarmee een goede kwaliteit van leven voor cliënten. Als netwerk ontwikkelen we ons continu. Bijvoorbeeld door elkaar steeds te spiegelen op wat goede zorg is en door een stevige verbinding met de wetenschap. Samen met het Trimbos-instituut vormen we een eigen kenniscentrum. En we werken nauw samen met andere organisaties.

Onze vereniging is een actief en levend netwerk. We helpen door middel van consultatie en advies. We zijn een laatste opvangplek voor cliënten met hele complexe vraagstukken. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten en evenementen om de nieuwste inzichten rond gerontopsychiatrie met u te delen.

Het Zorglandschap

Het zorglandschap voor gerontopsychiatrie bestaat momenteel uit tien gespecialiseerde instellingen die zich ontwikkelen tot een landelijk en/of regionaal werkend expertisecentrum. Deze tien organisaties vormen de kern van de vereniging. Daarnaast zijn er andere organisaties die de zorg bieden aan mensen met een gerontopsychiatrisch beeld. Zij zijn van harte uitgenodigd lid te worden.

In Nederland verblijven ongeveer 1.500 bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in verpleeghuizen. In 58% van deze locaties verblijven bewoners met gerontopsychiatrische problematiek op een speciale afdeling voor deze doelgroep.

Het bestuur


De vereniging wordt bestuurd door het bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur Xandra van Praag.

Twee bestuursleden zijn bestuurder van een organisatie die de functie van een landelijk en regionaal werkend expertisecentrum heeft. Eén bestuurslid is een bestuurder van een organisatie die niet wordt aangemerkt als expertisecentrum. Eén bestuurslid is bestuurder van het Trimbos-instituut en één bestuurder is benoemd om de bestuurlijke inbreng vanuit cliëntenperspectief te waarborgen. Momenteel vormen de volgende personen het bestuur:

Peter Bosselaar (voorzitter) – bestuurder Atlant
Wiko Vlasblom - bestuurder Attent
Vacature
Vacature
Vacature

Xandra van Praag

Lid worden

Uw organisatie kan lid worden van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie. Dit kan als uw organisatie affiniteit heeft met de zorg voor mensen met een gerontopsychiatrisch beeld. Voor 2022 zijn de kosten voor het lidmaatschap voor organisaties die een landelijk of regionaal expertisecentrum zijn of willen worden € 5.000,- per jaar. Voor andere organisaties zijn de kosten € 3.000,- per jaar.

Word lid

De vereniging is nog in ontwikkeling, maar het perspectief is helder. Als u lid bent van de vereniging kan uw organisatie op termijn het volgende verwachten:

  • Ambitieus netwerk voor gerontopsychiatrie-professionals.
  • Stimulans van kennisontwikkeling. Uw medewerkers kunnen deelnemen aan symposia, wetenschapsfora, kennisbijeenkomsten, trainingen en opleidingen.
  • Professionals bij de zorginstellingen in ons netwerk delen hun kennisvragen. De vereniging kan zo de kennis aanbieden en ontwikkelen waar de praktijk om vraagt.
  • Vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk door middel van trainingen, opleidingen en praktijkgerichte tools.
  • De vereniging vormt de spil in het doelgroepnetwerk voor gerontopsychiatrie.
  • U heeft direct toegang tot actuele kennis via de kennisbank, digitale nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Meer informatie over de werkwijze van de vereniging:

Contact

(Optioneel)

Transitie Doelgroepnetwerk

Het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie heeft tot 2023 de tijd om zich om te vormen tot een professioneel en erkend doelgroepnetwerk. De oprichting van deze vereniging is hier een onderdeel van. Hiervoor is een adviesrapport en transitieplan gemaakt. In beide documenten leest u over de opgave die het komende jaar voor ons ligt. Inmiddels zijn er tien VVT-organisaties binnen de vereniging die zich willen ontwikkelen tot een regionaal of landelijk expertisecentrum. Om te voldoen aan de stevige criteria voor deze erkenning doorlopen ze momenteel een intensief gezamenlijk programma en worden ze als doelgroepnetwerk in 2022 gevisiteerd. Deelnemende organisaties leren steeds bij over gerontopsychiatrie door het doen van onderzoek, dit zorgt ervoor dat zij steeds betere zorg kunnen bieden aan deze groep. Als expertisecentrum initiëren zij (wetenschappelijk) onderzoek en voeren dit uit. Belangrijk is dat zij hun kennis delen met andere professionals; ze staan alle andere organisaties bij met kennis en ondersteuning voor de uitvoering van zorg voor deze doelgroep. Op deze wijze zorgen we er met elkaar voor dat er niemand met deze problematiek meer tussen wal en schip valt in zorgland.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief