Trainingen en leerinterventies

Een van onze pijlers is onze professionals blijven verrijken met aanvullende invalshoeken voor effectieve zorg, zorgvernieuwing en kennisuitwisseling. Samen leren, uitwisselen, elkaar ontmoeten.

Houd deze pagina in de gaten voor informatie over onze (incompany) scholing en leerinterventies.

Leerinterventies

Wil je met jou organisatie ook gebruik van de praktisch toepasbare kennisproducten en leerinterventies die we continue ontwikkelen?
Houd deze pagina in de gaten, we publiceren hier op korte termijn ons overzicht met leerinterventies.

Ons actuele aanbod trainingen bestaat uit:

 • Training Herstelondersteunend werken
 • Training Agressie en probleemgedrag
 • Training Omgaan met kritiek van familie

Neem voor meer informatie over een training contact op met ons Kenniscentrum via: info@vvgp.net

Vereniging voor Gerontopsychiatrie en kennis delen
VVGP en kennis delen
Vereniging voor Gerontopsychiatrie en kennis delen

Training Herstel ondersteunend werken

Omschrijving:
De kern van herstel is dat het een uniek, intens en individueel traject is, nodig om met de gevolgen van een psychiatrische stoornis te leren leven. Herstellen betreft het ontgroeien van de gevolgen van de aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis, het vinden van een nieuw evenwicht en een nieuw doel in iemands leven.
De herstelvisie gaat uit van een gefaseerd proces:

  1. Overweldigd worden door de aandoening. De ontreddering en verwarring van de cliënt staan op de voorgrond.
  2. Worstelen met de aandoening. De cliënt kent nog steeds angst om overspoeld te worden door de aandoening, maar vraagt zich nu ook af hoe hij ermee verder kan leven.
  3. Leven met de aandoening. In deze fase beseft de cliënt meer en meer dat hij in staat is om met de aandoening om te gaan.
  4. Leven voorbij de aandoening. De aandoening raakt steeds meer op de achtergrond.

Om de GP-bewoner te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat je de principes van herstel kent en aan kunt sluiten bij de verschillende fases van herstel van de bewoner. Je helpt dan om voorbij de aandoening te kijken, niet de nadruk te leggen op de klachten maar juist op de krachten.
De workshop herstel ondersteunend werken is opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen:

  1. Kennismaken met herstel ondersteunend werken:
   a. Wat is herstel?
   b. De 4 fases van herstel ondersteunend werken
  2. Welke vormen en rollen zijn er binnen herstel ondersteunend werken
  3. Jij als hulpverlener binnen herstel ondersteunend werken:
   a. Ken jezelf binnen herstel
   b. Welke kenmerken dient een hulpverlener te bezitten om herstel ondersteunend te kunnen werken.
  4. Afsluiten, toepassen binnen je werk

Niveau: basis
Bedoeld voor: niveau 3 en hoger, zorg/welzijn/behandelaren
Accreditatie: nee
Tijdsduur: 3 uur
Data: nader overeen te komen
Locatie: in company
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Voorbereiding voor de deelnemers: van de deelnemer wordt aanwezigheid verwacht, en ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren
Lesmateriaal: digitale reader
Toetsing: elke deelnemer ontvangt een certificaat bij actieve deelname

Training Agressie en probleemgedrag (basis)

Omschrijving:
Ook al staan agressieve uitingen meestal niet direct op de voorgrond bij een cliënt, toch heeft het veel impact op de kwaliteit van leven en het gevoel van veiligheid van zowel cliënt als de zorgmedewerker. Deze training richt zich op een veilige leefomgeving voor cliënten en veilige werkomgeving voor zorgmedewerkers.
We leggen in onze trainingen de nadruk op cognitieve, motorische én sociaal affectieve aspecten, of te wel:
WETEN -(AAN)VOELEN-KUNNEN-DURVEN

Basistraining Agressie en psychogeriatrie

Inhoud
Theorie agressie
Signaleringsplan
Territoriumleer
Basisprincipes weerbaarheid

Resultaat

 • Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact daarvan op de cliënt
 • Ik heb kennis van de principes van het signaleringsplan en territoriumleer en kan dit toepassen in mijn eigen praktijk
 • Ik kan agressieve uitingen (vroeg)tijdig signaleren en analyseren
 • Ik weet hoe ik moet handelen om agressieve uitingen te voorkomen
 • Ik ben in staat intuïtief handelen om te buigen naar professioneel handelen

Basistraining Agressie en somatiek

Inhoud
Theorie agressie
Signaleringsplan
Verbale agressie en de-escalatie-methoden
Basisprincipes weerbaarheid

Resultaat

 • Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact daarvan op de cliënt
 • Ik heb kennis van de principes van het signaleringsplan en kan dit toepassen in mijn eigen praktijk
 • Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee om kan gaan (de-escaleren)
 • Ik heb geleerd om op professionele wijze contact met de cliënt te maken en indien nodig, te verbreken
 • Ik ben in staat intuïtief handelen om te buigen naar professioneel handelen

Basistraining Agressie en thuiszorg

Inhoud
Theorie agressie
Verbale agressie en de-escalatie methoden
Basisprincipes weerbaarheid
Vaardigheden trainen met acteur

Resultaat

 • Ik ben me beter bewust van mijn eigen houding en de mogelijke impact daarvan op de cliënt
 • Ik ken verschillende vormen van verbale agressie en weet hoe ik hier mee om kan gaan (de-escaleren)
 • Ik ben in staat mezelf weerbaar op te stellen
 • Ik heb geleerd om op professionele wijze contact te maken met een cliënt, mantelzorger en/of burger en, indien nodig, te verbreken
 • Ik ben in staat om intuïtief handelen op lastig en agressief gedrag om te zetten naar professioneel handelen

Niveau: basis
Bedoeld voor: medewerkers: psychogeriatrie, somatiek, thuiszorg
Accreditatie: nee
Tijdsduur: 3 dagdelen van 3 uur
Data: nader overeen te komen
Locatie: in company
Groepsgrootte: voor de basistraining PG en somatiek geldt een maximum aantal deelnemers van 15, voor de basistraining thuiszorg een maximum van 12 deelnemers
Voorbereiding voor de deelnemers: an de deelnemer wordt aanwezigheid verwacht, en ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren
Lesmateriaal: geen
Toetsing: iedere deelnemer ontvangt een certificaat na afloop van de training bij actieve deelname

Training Omgaan met kritiek van familie

Omschrijving:
De training ‘’omgaan met kritiek van familie’’ geeft zorgmedewerkers handvaten om goed in gesprek te zijn en te blijven met de naasten van bewoners en cliënten. Ook als er kritiek is die niet zo fijn is. Hier worden gesprekstechnieken voor aangereikt. Tijdens de training leer je hoe je het beste om kan gaan met kritiek en hoe je verwachtingen kan managen. Je leert je verplaatsen in de ander, zodat je weet wat de ander nodig heeft, maar ook wat je zelf als medewerker nodigt hebt.

De doelen welke met deze training gerealiseerd worden sluiten aan bij onderstaande competenties uit het competentieprofiel.
Hoofddoelstellingen vanuit competentieprofiel:

 • Goede communicatie met GP-bewoners vraagt om vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en op het gebied van conflicthanterin
 • Gesprekstechnieken, houding en gedrag
  1. De GP- medewerker begeleidt bewoners en heeft daarbij oog voor de belangen van de bewoners en dienst naasten. Zij ondersteunt of herstelt zo nodig het contact met de naasten of ondersteunen hen wanneer zij hun naasten niet meer zien. GP- medewerkers ondersteunen naasten in het contact met bewoners en hebben oog voor hen.
  2. Weet eigen grenzen te bewaken en duidelijk te zijn richting de bewoner en dienst naasten.
  3. Is zich bewust van de effecten van eigen verbale, non-verbale uitingen.
  4. Werkt op basis van de presentatietheorie.
  5. Kan adequaat omgaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag en onbegrepen gedrag bij bewoners, hun naasten en hun sociale netwerk.
  6. Is in staat te handelen vanuit een gelijkwaardige, collegiale en open houding t.o.v. bewoners, hun naasten, collega’s en andere samenwerkingspartners.
  7. Kan samenwerken met bewoners, hun naasten en hun sociale netwerk en hen ondersteunen en daarbij ieders krachten, kwaliteiten en hulpbronnen benutten.
  8. Kan naasten en familie begeleiden in de omgang met een GP-bewoner.
  9. Is in staat formele vertegenwoordiging van de bewoner te begeleiden.
  10. Bij de GP- doelgroep kunnen door de levensomstandigheden van de bewoner de familierelaties problematisch zijn. In sommige situaties is er zelfs alleen contact met een belangenbehartiger, mentor of curator. De GP-medewerker heeft een belangrijke functie in het herstellen van de sociale contacten en waar mogelijk ook familiare en vroegere sociale netwerken van de bewoner. Een GP-medewerker kan hier mee omgaan en weet hoe te communiceren.

De training is praktijkgericht. Dit houdt in dat er op een interactieve manier de koppeling gemaakt wordt van theorie naar praktijk.

Niveau: basis
Bedoeld voor: alle zorgniveaus van niveau 1 tot en met zorg/welzijn/behandelaren
Accreditatie: ja
Tijdsduur: 1 dagdeel van circa 3,5 uur
Data: nader overeen te komen
Locatie: in company
Groepsgrootte: 8-12 deelneemers
Voorbereiding voor de deelnemers: van de deelnemers wordt aanwezigheid verwacht, en ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren
Lesmateriaal: hand-outs uitgereikt tijdens de training
Toetsing: elke deelnemer ontvangt een digitaal bewijs van deelname bij actieve deelname. Als je staat ingeschreven bij de V&VN krijg je 3 accreditatiepunten. Neem je V&VN nummer mee naar de training.

Neem voor meer informatie over een training contact op met ons Kenniscentrum via: info@vvgp.net