Disclaimer

De Vereniging voor Gerontopsychiatire (Kamer van Koophandel: 84045159), hierna benoemt als de Vereniging, verleent u hierbij toegang tot de website Vereniging voor Gerontopsychiatrie en nodigt u uit de hier aangeboden informatie af te nemen.

De Vereniging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De vereniging spant zich in om de inhoud van de website Vereniging voor Gerontopsychiatrie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website Vereniging voor Gerontopsychiatrie aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Vereniging.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website Vereniging voor Gerontopsychiatrie opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Vereniging nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie, documenten en teksten liggen bij de Vereniging.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.