Doelgroepnetwerk (REC's en DEC's)

  1. Evenementen
  2. Doelgroepnetwerk (REC's en DEC's)

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Interactieve kennissessie over herstelondersteunend werken voor doelgroepnetwerk

Online

In het zorgprogramma GP+ is herstelondersteunend werken genoemd als een van de uitgangspunten. Bij herstelondersteunende zorg staat niet de ziekte, maar de persoon -in verbinding met zijn naasten- centraal. De nadruk ligt niet op klachten, maar op krachten. Het zorgprogramma GP+ sluit daarmee aan bij de geadviseerde werkwijze bij ernstige psychiatrische aandoeningen in de GGZ. […]

Multidisciplinair werken rondom herstel van de GP-bewoner

Online

In deze scholing besteden we aandacht aan multidisciplinair samenwerken aan het herstel van de GP-bewoners. We kijken naar de aspecten van herstel en hoe diverse disciplines dit vormgeven in hun werk. Naast theorie bestaat de scholing uit een interactief deel om van elkaar te leren. Doelgroep: collega’s (zorg/behandeling) Leden van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie die […]

Week van de Vakgroepen – intervisiebijeenkomsten

Online

Deze Week van de Vakgroepen bestaat uit online-intervisiebijeenkomsten per vakgroep. Je ontmoet collega's van andere REC's en DEC's van je eigen vakgebied. Je gaat in gesprek over casuïstiek van cliënten en bespreekt mooie voorbeelden, dilemma’s en of twijfels. Dit gesprek begeleiden we vanuit het Kenniscentrum aan de hand van een intervisiemethode. Voor wie? Vakgroepleden die […]